Οι καριόλες του Badoo

By

Όποιος ξέρει έστω τα βασικά του Internet, ξέρει επίσης ότι το μόνο εργαλείο που χρησιμοποιείται για εγγυημένα κονέ είναι το Facebook, όπου πας μέσω κοινωνικού κύκλου. Τα άλλα έχουν το γνωστό πρόβλημα περί προσφοράς και ζήτησης. Κάθε χοντρομπαλάς ή μεσήλικας που θυμήθηκε ότι πρέπει να γαμήσει, θα αρχίσει να spamάρει όποια μπαίνει μέσα και θα…